CASA Emtia kar payı dağıtacak

CASA Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret A.Ş, kar payı dağıtacak.

CASA Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret A.Ş, kar payı dağıtacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uyumlu hazırlanan ve Ulusal Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş tarafından bağımsız denetimi yapılan 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait solo finansal tablolarında TFRS'ye göre 6.867.661 TL ve TTK ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na (yasal kayıtlar) göre 5.024.853,11 TL net dönem karı oluşmuştur. Kar dağıtım tablosunun kabulüne, dönem karı elde edilen her sene temettü dağıtma politikasını benimseyen şirketimizin ortaklarına 2020 yılı dağıtılabilir net dönem karının % 30'u oranında nakit temettü dağıtılması hususunun genel kurula önerilmesine katılanların oy birliği ile karar vermiştir.''
 


Hibya Haber Ajansı

Okunma