Anadolu Grubu'ndan kar dağıtımı

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş, kar payı dağıtacak.

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş, kar payı dağıtacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Şirketimizin 2020 faaliyet yılına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Türkiye Muhasebe Standartları / Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarında ve yasal kayıtlarında dönem zararı olması sebebiyle, geçmiş yıl karlarından (olağanüstü yedeklerden) karşılanmak üzere ödenmiş sermaye (243.534.517,96 TL) üzerinden brüt % 16,42 oranında, 40.000.000 TL kar payı dağıtılmasına ve bu nedenle tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine % 16,42 oranında olmak üzere 1 TL nominal değerdeki 1 adet hisse senedi karşılığında 0,1642478 TL brüt (=net) kar payının, gerçek kişi pay sahiplerine de % 13,96 oranında olmak üzere 1 TL nominal değerdeki 1 adet hisse senedi karşılığında net 0,1396106 TL kar payının nakden ödenmesine, kar dağıtımına 31.05.2021 tarihinden itibaren başlanılmasına, bu hususun olağan genel kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına mevcudun oy birliğiyle karar verilmiştir.''


Hibya Haber Ajansı

Okunma