Bir başka WordPress sitesi

Doğtaş’ta esas sözleşme tadili

20

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimiz tarafından 17.08.2021, 23.08.2021 ve 13.09.2021 tarihinde yapılan KAP açıklamalarında şirket unvanının ‘Doğanlar Mobilya Grubu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ olarak değiştirilmesi için esas sözleşmenin ‘Şirket unvanı’ başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesine ilişkin karar alındığı ve Sermaye Piyasası Kurulu’na yapmış olduğumu başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.09.2021 tarihli E-29833736-110.03.03-10659 sayılı yazısı ile kabul edildiği bildirilmiştir. Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne yaptığımız başvuru sonucunda, söz konusu unvanda değişiklik yapıldığı taktirde esas sözleşme değişikliğini onaylanabileceği bildirilmiştir. Bu duruma istinaden Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün talebi üzerine yönetim kurulunun 14.10.2021 tarihinde aldığı kararla şirket unvanının Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştirilmesi için şirket Unvanı başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir. Esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmasına müteakip gerekli işlemler tamamlanarak genel kurul onayına sunulacaktır.”

Hibya Haber Ajansı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.