Bir başka WordPress sitesi

Deniz Gayrimenkul’de bedelli sermaye artırımı kararı

23

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

”Esas sözleşmenin 8. maddesine istinaden şirketimizin 2023 yıl sonuna kadar geçerli 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin yüzde 100 oranında (bedelli) nakden artırılarak 800.000.000 TL’ye çıkarılmasına, esas sözleşmenin 8. maddesine istinaden artırılan 400.000.000 TL sermayeyi temsil eden payın, beheri 1,00 TL nominal değerli, 400.000.000 adet (B) grubu hamiline yazılı ve borsada işlem görebilir olarak ihracına, esas sözleşmenin 8. maddesine istinaden, iş bu sermaye artırımında hem (A) grubu imtiyazlı hamiline yazılı pay sahiplerine, hem de (B) grubu imtiyazsız hamiline yazılı pay sahiplerine (B) grubu hamiline yazılı pay verilmesine, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, yeni pay alma haklarının nominal değer üzerinden kullandırılmasına ve yeni pay hakkının kullanılmasında 1 TL nominal değerli bir payın kullanım fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü mesai saati sonunda sona ermesine, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere birincil piyasada halka arz edilmesine, sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK’nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına veyeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda şirket yönetimine yetki verilmesine karar verildi.”

Hibya Haber Ajansı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.