Bir başka WordPress sitesi

Brisa’nın faaliyet raporu

15

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”2021 yılının ilk üç çeyreğinde, yurt içinde ve dünyada COVID-19 olumsuz sonuçlarını hissettirmeye devam ederken hammadde fiyatlarında da artışlar gözlemlenmiştir. Şirketimiz bu belirsiz tablo içerisinde güçlü duruşunu sürdürmüş, geçen senenin aynı dönemine göre yurt içi satış tonajını %16, cirosunu ise %52 artırmıştır. Brisa, Avrupa ve Avrupa dışı pazarlardaki büyümenin üzerinde satışlarını
gerçekleştirmiş ve toplam ihracat satış tonajını %35, cirosunu ise %63 artırmıştır. Bütün bu gelişmelerle
Brisa’nın 2021 yılının ilk üç çeyreğinde satış performansı geçen senenin aynı dönemine göre ciroda %56 oranında bir artış ile tamamlanırken, brüt kar marjını ise artan hammadde fiyatlarına rağmen tedarik zinciri tarafında atılan doğru adımlar, etkin fiyatlama politikaları, kur riskine karşı uygulanan yerinde hedge politikaları ve üretimdeki verimlilik artışı ile 149 baz puan artırarak %30,71’e çıkarmıştır. Ciroda ve karlılıkta görülen bu yüksek artış FAVÖK seviyesinde de devam etmiş ve geçen senenin aynı dönemine göre %65 artış ile 1.058,6 milyon TL’lik büyüklüğe ulaşılmıştır. İşletme sermayesi yönetimindeki sürekli iyileştirmeler ve etkin finansman yönetimi ile Brisa net borcu 449,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket, uzun vadeli döviz parası cinsinden kredileri için alındıkları dönemde değişken faiz ve yabancı para kur riskini ortadan kaldırmak amacıyla çapraz kur ve faiz swap işlemi gerçekleştirmiştir. Şirketin döviz cinsinden kredilerinin TL değerleri kur
değişkenlikleri neticesinde artış veya azalış gösterebilmekte, bunun karşılığında çapraz kur swap
işlemlerinin gerçeğe uygun değerlemesi türev varlıklar altında gösterilmektedir. Finansal tablolarda
muhasebeleştirilen banka kredileri, bu kredilerle ilişkili olan türev varlıkları (1.089 milyon TL) ile birlikte dikkate alındığında net borç 449,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Bütün bu gelişmelerle, bir önceki yılın aynı dönemine göre tek seferlik gelir/gider öncesi net kar
yaklaşık 2.2 katına çıkmış, 2021 yılının ilk üç çeyreğinde 642,4 milyon TL (önceki yıl: 291,9 milyon TL) olarak gerçekleşmiştir. Tek seferlik gelir/gider sonrası net kar ise 669,9 milyon TL olmuştur.”

Hibya Haber Ajansı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.