Bir başka WordPress sitesi

Amgen Türkiye ‘Birlikte Güçlüyüz’ kampanyasının ikinci aşamasını başlattı

11

Amgen Türkiye, en mühim kadın sağlığı sorunlarından bazılarına ışık tutan ‘Birlikte Güçlüyüz’ kampanyasının ikinci aşamasını başlattı. Kadınlar, ailelerinden ve arkadaşlarından edindikleri sağlık bilgilerine büyük ölçüde güveniyor, böylece temel bilgi kaynağı olan aile üyeleri ve arkadaşlar kadınların harekete geçmesini sağlamada önemli rol oynayabiliyor. Kampanya, bu tartışmaları kolaylaştırmak, geliştirmek ve kadınların daha sağlıklı bir yaşama giden yolculuklarında birlikte daha güçlü hale gelebilmeleri için kolay anlaşılabilir sağlık bilgilerini ve araçlarını sağlamayı amaçlıyor.

Dünya genelinde başlıca ölüm nedenlerinden olan kalp hastalığı yeterince tespit ve tedavi edilmiyor. Ayrıca, COVID-19 pandemisinden 1 yıl sonrasına ait veriler, virüs korkusu nedeniyle kadınların taramaları ertelediğini ve kalp hastalığı ölümlerinin arttığını gösteriyor. Kardiyovasküler hastalık ve diğer kronik hastalıkların riskini azaltmaya odaklanan bu kampanya, arka plana atılan tarama ve benzeri hizmetlerden kaynaklanan olası sağlık krizlerini durdurmak için önemli bir konumda. 

Amgen Türkiye ve Gensenta Genel Müdürü Güldem Berkman: “Her yıl, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insan, yaşamlarını değiştiren bir kardiyovasküler olay nedeniyle maalesef hayattan eskisi gibi keyif alamıyor. Türkiye, Avrupa’da kardiyovasküler hastalıktan kaynaklanan en yüksek ölüm oranlarından birine sahip ve en yüksek genel ölüm oranı ise Türkiye’deki kadınlarda görülüyor. İyi yönetilmeyen kronik hastalıklar ciddi sağlık problemlerine yol açıyor. Gerekli önlemler alınmadığında ortaya çıkacak önemli ağlık problemlerinin önüne geçmek adına, biz kadınların kendi sağlıklarını iyi takip etmelerini, gerektiğinde konunun uzmanına danışmalarını, yardım   istemelerini, ayrıca çevrelerdeki kadınlara da örnek olmalarını arzu ediyoruz.” diye konuştu.

 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kardiyovasküler hastalıktan her yıl 17,9 milyon kişinin öldüğünü tahmin ediyor ve bu, dünya genelindeki tüm ölümlerin üçte birini oluşturuyor. Kardiyovasküler hastalık ölümüne katkıda bulunan; ailesel hiperkolesterolemi, peripartum kardiyomiyopati ve pulmoner hipertansiyon gibi pek çok sayıda nadir hastalığın yaygınlığı Türkiye’de oldukça yüksek.4

Kampanyayla ilgili önemli bilgileri Türkiye’deki kadınlara yaymak adına Amgen ile ortaklık yapan Awen For Us kurucusu Dr. Aylin Löle: “Kadınların kardiyovasküler sağlığı hakkında daha açık olmalarına yardımcı olmanın hem fayda yaratacağına hem de çevrelerindeki diğer kadınlar ile de bu konuda sohbet etmeleri için ilham vereceğine inanıyorum. Ayrıca, uzun vadede erken tespitin çok önemli olduğu konusunda bir dönüşümün yaşanmasını da tetikleyeceğini düşünüyorum. Toplum sağlığının, yaşamlarımızı ciddi şekilde etkilediği bu zamanda, bu değişimi teşvik ederek “Birlikte Güçlüyüz” kampanyasını desteklemekten gurur duyuyoruz.” dedi.

 Kalp krizleri ve inmeler gibi ciddi kalp olayları, fiziksel ve bilişsel değişikliklere sahip kişileri ortaya çıkarabilir ve hem bu durumdan muzdarip kişilerin hem de sevdiklerinin hayatını değiştirebilir. Kalp krizinin ardından insanlar genellikle yorgunluk ve depresyon yaşar ve fiziksel aktivitelere katılmakta zorlanabilirler. Bu anlamda, LDL’nin düşürülmesi, kalp krizi ve inme riskini azaltmak için en önemli faktörlerden biridir.

301 Türk kadın üzerinde yapılan ankette, kadınların genellikle kardiyovasküler hastalığın tekrarlanma sıklığının ve etkisinin farkında oldukları ancak risk faktörlerini azaltmak için proaktif adımlar atmaya daha az eğilimli oldukları görüldü.

‘Birlikte Güçlüyüz’ Kadın Sağlığı Araştırmasının Bulguları

Anket yapılan Türkiye’deki kadınların arasında ve tüm yaş gruplarında 1 numaralı endişe, kalp sağlığı konusunda.8 Türkiye’deki kadınların çoğu kardiyak bir olay yaşamamış olsa da, yaklaşık üçte ikisi (%69)8 kalp sağlığının birincil kaygıları olduğunu ve %74’ünün özellikle kalp hastalığı hakkında endişelendiğini söylüyor.8

Türkiye’deki kadınların yarısının ailelerinde kalp hastalığı geçmişi görülmesine rağmen,8 sadece %24’ü aileleri ile sohbetlerinde sağlık konularını gündeme getiriyor.8 Kadınlar, genel olarak aileleri yerine (%19) doktorlarına (%79) güveniyor.8

Kadınlar doktorlarıyla kalp sağlığı hakkında konuşma konusunda gönüllü olmalarına rağmen, yarısından azı (%46)kalp hastalığını gündeme getiriyor. Bunun nedenleri genellikle kadınların doktorlarıyla bu konuda konuşmak için kalp hastalığı hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması (%15), bu konuda yeterinde endişe duymaması (%15) veya doktorlarının bu konuyu açmaması. (%16).8 Bunun yerine üç kadından biri kalp hastalığı konularını araştırmak için sağlık web sitelerini (%35) ziyaret ediyor.8

Kadınların kalp hastalığı taraması yaptırma olasılığı daha yüksek olsa da, 6’da 1’i (%15) bu taramalardan haberdar değil.8 Ancak, kadınların %93’ünün bir akraba veya arkadaş önerisi ile kalp hastalığı taraması yaptırma olasılığı daha yüksek.8

Kadınlar sosyal çevrelerini genel sağlık ve esenlik durumları hakkında konuşmak için kullanıyorlar. 40 yaş ve üzeri kadınların tipik olarak kalp hastalığı yaşamış veya kardiyak bir olay yaşamış olanları içeren bir sosyal çevreleri var. Kadınlar sosyal çevrelerindekilerle sağlık ve aktif bir yaşam tarzını sürdürme hakkında genellikle (%54) konuşmuyorlar.

Kadınlar, özellikle kalp krizinden sonra sağlıklarını korumak için somut adımlar atmalı; doktorlarıyla yaşam tarzı değişiklikleri ve kalp hastalığına yönelik risk faktörlerini azaltma yolları hakkında konuşmalı. Kadınlar ayrıca aileleri, sosyal çevreleri ve nesiller boyunca önemli sağlık tartışmalarını kolaylaştırmak için kampanya araçlarını kullanmalıdır. Buna, ciddi kardiyovasküler olaylar yaşama olasılığı daha yüksek olan kadınların yanı sıra erkekler de dahildir.

Kampanya, kadınları sağlıklarını iyileştirmeye yardımcı olmak için Breakout Challenge’da yeni bir fiziksel aktiviteye katılmaya ve #BirlikteGüçlüyüz etiketini kullanarak sosyal medya aracılığıyla fotoğraf ve videolar yayınlamaya davet ediyor. 

Hibya Haber Ajansı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.