Bir başka WordPress sitesi

İnfo Yatırım’da pay geri alım programı

23

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş, pay geri alım programına ilişkin bildirim yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimizin 13.07.2021 tarihli, 69 sayılı yönetim kurulu kararı ile yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak ve şirket pay fiyatının şirket faaliyetlerini, gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşuna katkı sağlamak amacıyla başlatılan pay geri alım programı dahilinde şirket sermayesinin %5,07’sine tekabül eden 7.000.000 adet payın, azami 30.000.000 TL kaynak karşılığında geri alınmasına karar verilmiş olup 05.10.2021 tarihi itibariyle 7.000.000 adet pay, 26.915.065 TL iç kaynak kullanılarak pay geri alım programı tamamlanmıştır. Şirketimizin 13.07.2021 tarihli, 69 sayılı yönetim kurulu kararına konu yakın ve ciddi kayıp ihtimali ortadan kalkmadığından, şirket pay fiyatının halen şirket faaliyetlerini, gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay geri alım programına 1. maddede belirtilip geri alınan paylara ek olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden şirket sermayesinin %4,34’sine tekabül edecek 6.000.000 adet pay ve iç kaynaklardan karşılanmak üzere en fazla 35.000.000 TL kaynak kullanılarak devam edilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, yapılacak ilk Genel Kurul’a kadar geçerli olmak üzere pay geri alım programında alınabilecek azami pay adedi şirket sermayesinin %9,92’sine tekabül edecek 13.000.000 adet pay ve azami kaynağın 65.000.000 TL olmasına, yukarıdaki maddeler kapsamında, 13.07.2021 tarihli, 69 sayılı yönetim kurulu kararı da gözetilerek geri alımın amacı, kullanılan kaynak ile geri alımların özeti mahiyetinde, mevzuat kapsamında gerekli olan tüm bilgilerin şirketimizin yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına, iş bu kararın özel durumlar tebliği çerçevesinde duyurulmasına ve tebliğ uyarınca kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.