Bir başka WordPress sitesi

Bagfaş’ta yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri

16

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş’de, bedelli sermaye artırımına ilişkin yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri belirlendi.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

”Şirketimizin 45.000.000 TL olan sermayesinin esas sermaye sisteminde nakden (bedelli) sermaye artırımı yapılarak 135.000.000 TL’ye yükseltilmesi ile ilgili olarak ihraç edilecek 90.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin izahname onayı Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.11.2021 tarih ve 2021/58 sayılı bülteninde açıklanmıştır. Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, ellerindeki payların %200 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır. Yeni pay alma hakları 1,00 TL nominal değerli 1 lot (100 adet) pay için 1,00 TL üzerinden kullandırılacaktır. Yeni pay alma hakları, İizahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 26.11.2021-10.12.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde 2 işgünü süreyle nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Satılamayan payların satın alımı için Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal Gençer alım taahhüdü vermiştir.”

Hibya Haber Ajansı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.