Bir başka WordPress sitesi

Anel Elektrik’te sermaye artırımı tamamlandı

15

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

”400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 65.000.000 TL tutarında (%32,50 bedelli) artırılarak 265.000.000 TL’ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilen 65.000.000 TL nominal değerli pay için rüçhan hakları 01.11.2021 – 15.11.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 181.109,903 TL nominal değerli payların 18 – 19 Kasım 2021 tarihleri arasında 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada satışı neticesinde, payların satışı 18.11.2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Artırılan 65.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (01.11.2021 – 15.11.2021) içerisinde 26.000.000 TL mahsuben ve 38.818.903,39 TL nakden, kalan payların 18.11.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada oluşan fiyatlardan satılmasından 403.875,08 TL olmak üzere toplamda 26.000.000 TL mahsuben ve 39.222.778,47 TL nakit girişi olmak üzere 65.222.778,47 TL fon sağlanmıştır. Nakit olarak artırılan 65.000.000 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 265.000.000 TL’ye yükselmiş olup, şirketimiz esas sözleşmesinin ‘Şirketin sermayesi’ başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmasına, onaylı tadil metninin alınmasını takiben ticaret siciline tescil ve ilan edilmesine, işbu karar kapsamında gerekli her türlü iş ve işlemin ifasına oy birliğiyle karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.